Customer Experience Management

Customer Experience Management

Customer Experience Management Pack เจาะลึกเส้นทางของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการด้านลูกค้าให้กลายเป็นกลยุทธ์ขององค์กร...
Service Marketing

Service Marketing

Service Marketing Pack ออกแบบและแก้ไขปัญหางานบริการตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการอัพเกรดให้เป็นเลิศ เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการสร้างจุดแข็งเรื่องงานบริการ...
Marketing & Branding

Marketing & Branding

Marketing and Branding Pack ปรับโฟกัสกลุ่มเป้าหมาย วางกลยุทธ์การตลาด และพัฒนาการสื่อสารให้ดึงดูดและโดนใจ เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและปรับภาพลักษณ์ให้ชัดเจน...
Commercial Project

Commercial Project

Commercial Project Development Pack ศึกษาตลาด วางแนวคิดเชิงพาณิชย์ และพัฒนาโครงการศูนย์การค้า Community Mall เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์...
Business Development

Business Development

Business Development Pack พัฒนาแนวคิด ศึกษาความเป็นไปได้ วางแผนการดำเนินการ จนร่วมตั้งต้นวางระบบธุรกิจใหม่ไปด้วยกัน เหมาะสำหรับ •องค์กรที่มีไอเดียใหม่และต้องการพัฒนาเป็นธุรกิจ...
Business Model

Business Model

Business Model Pack วางโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการปรับตัวก่อนทำ Digital Transformation...