Customer Experience Management

Customer Experience Management

Customer Experience Management Pack เจาะลึกเส้นทางของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการด้านลูกค้าให้กลายเป็นกลยุทธ์ขององค์กร...
Service Marketing

Service Marketing

Service Marketing Pack ออกแบบและแก้ไขปัญหางานบริการตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการอัพเกรดให้เป็นเลิศ เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการสร้างจุดแข็งเรื่องงานบริการ...
Marketing & Branding

Marketing & Branding

Marketing and Branding Pack ปรับโฟกัสกลุ่มเป้าหมาย วางกลยุทธ์การตลาด และพัฒนาการสื่อสารให้ดึงดูดและโดนใจ เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและปรับภาพลักษณ์ให้ชัดเจน...
Commercial Project

Commercial Project

Commercial Project Development Pack ศึกษาตลาด วางแนวคิดเชิงพาณิชย์ และพัฒนาโครงการศูนย์การค้า Community Mall เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์...
Business Development

Business Development

Business Development Pack พัฒนาแนวคิด ศึกษาความเป็นไปได้ วางแผนการดำเนินการ จนร่วมตั้งต้นวางระบบธุรกิจใหม่ไปด้วยกัน เหมาะสำหรับ •องค์กรที่มีไอเดียใหม่และต้องการพัฒนาเป็นธุรกิจ...