Business Model

Business Model

Business Model Pack วางโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับ •องค์กรที่ต้องการปรับตัวก่อนทำ Digital Transformation...