Service Marketing Pack

ออกแบบและแก้ไขปัญหางานบริการตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการอัพเกรดให้เป็นเลิศ

เหมาะสำหรับ
•องค์กรที่ต้องการสร้างจุดแข็งเรื่องงานบริการ
•องค์กรที่มีปัญหาลูกค้าร้องเรียนเรื่องงานบริการจนกระทบยอดขายและความเชื่อมั่นของลูกค้า