Marketing and Branding Pack

ปรับโฟกัสกลุ่มเป้าหมาย วางกลยุทธ์การตลาด และพัฒนาการสื่อสารให้ดึงดูดและโดนใจ

เหมาะสำหรับ
•องค์กรที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและปรับภาพลักษณ์ให้ชัดเจน
•องค์กรที่มีปัญหายอดขายไม่โต