Business Development Pack

พัฒนาแนวคิด ศึกษาความเป็นไปได้ วางแผนการดำเนินการ จนร่วมตั้งต้นวางระบบธุรกิจใหม่ไปด้วยกัน

เหมาะสำหรับ
•องค์กรที่มีไอเดียใหม่และต้องการพัฒนาเป็นธุรกิจ
•องค์กรที่มีปัญหาทีมงานไม่ชำนาญในการตั้งต้นธุรกิจใหม่และขยายตลาด